Selecteer een pagina

Systemisch coachen kan een analytische, verhelderende functie hebben: thema’s, verstrikkingen en belemmerende patronen van de coachee worden zichtbaar en herkenbaar.

Dit kan een onderdeel zijn van een coachtraject.

Zodra een en ander helder word, dienen de uitdagingen waarvoor de coachee zich geplaatst ziet zich meestal vanzelf wel aan. Daar kan dan weer verder op gecoacht worden.

In de tweede plaats heeft het werken met opstellingen een op zichzelf staande functie, namelijk die van gewaar worden, waarneming, voelen en ervaren wat er ten diepste speelt. Helder te krijgen wat er bij de coachee zowel op de voorgrond alsook op de achtergrond mee speelt. Hiermee wordt bedoelt de innerlijke psychische dynamiek alsook dat wat men mee heeft genomen uit het systeem van herkomst.

In de derde plaats onderzoekt de coachee wat hij wil behouden, verbeteren en loslaten. Loslaten of een plek te geven wat hem/haar belemmerd om te zijn wie hij/zij ten diepste is.

Dit kan op zich zo verhelderend werken waarbij de coachee weet wat hem/haar te doen staat en daar verder geen coaching meer bij nodig heeft.