Selecteer een pagina

Over opstellingen en coaching in systemisch werk heb je misschien al veel over gehoord of gelezen. Maar stel nou dat je dit niet wilt doen in een groep. En je wilt toch ervaren wat zo’n opstelling je kan brengen. Dan kun je dat ook prima doen in een ‘een op een opstelling’, in je eentje met je begeleider(s). Wil je graag een vertrouwd persoon meenemen dan is deze zeker welkom.

Individuele opstellingen zijn minimaal even effectief als opstellingen in groepen, en ook dezelfde thema’s kunnen uitgewerkt worden. Alleen de manier van werken is anders.

Groepsdynamica

In de groep is er altijd een dynamiek werkzaam. Je hebt mensen die onzeker zijn in de groep en mensen die deze onzekere mensen dan gaan helpen. Je hebt mensen die zich op de achtergrond houden en mensen die zich dan geroepen voelen om op de voorgrond te treden. In een groep nemen mensen vaak automatisch een rol op zich.

Voor- en nadelen van een groep

Het grote voordeel van een opstelling met een groep representanten, is dat zij elk als een soort antenne werken: ze voelen fysieke veranderingen en emoties die op dat moment bij hun rol als representant horen.

Maar het heeft ook nadelen.

Misschien voel je een drempel om over jezelf te praten met andere mensen om je heen. Of misschien is zo’n groep simpelweg niet altijd voor handen. Het is dus ook gewoon heel praktisch, dat er een vorm van opstellingen bestaat, die je zonder groep kunt uitvoeren. Gewoon met je eigen coach/begeleider, bij wie je er in een latere sessie nog eens op terug kunt komen.

Huiskamer opstellingen

Een individuele opstelling vindt namelijk plaats bij mij thuis in mijn huiskamer of op locatie.

Opstellingen onderzoeken wat er ‘onder de waterspiegel’, op de achtergrond, in de context meespeelt bij een probleem.