Selecteer een pagina

In haast wel elke familie is ’n (oude) ziel aanwezig die zich (onbewust) een taak op zich heeft genomen, om familiekarma uit te werken. Het is vaak een pittig en/of zwaar leven dat ook vaak in volledige eenzaamheid en/of duisternis uitgedragen en uitgewerkt word. Alle lasten die generaties lang over en meegedragen worden zijn hiermee gemoeid en bedoelt om de hele bloedlijn te bevrijden en zuiveren van ballast. Alle familieleden blijven d.m.v. een onzichtbare koord met de Karmadrager verbonden. Hoe ouder en wijzer deze persoon wordt hoe meer familieleden afhaken. Wanneer de Karmadrager het gevoel heeft helemaal alleen achtergebleven te zijn omdat deze zich door niemand meer begrepen voelt, is dit het teken dat zijn/haar Aardse taak als Karmadrager erop zit en is zelf ook bevrijdt van alle hartzeer. Dan gaat deze Karmadrager ’n geheel nieuw leven opzetten, iets dat twee kanten kan uitgaan.

De ene kant is het besluit nemen ‘t leven voort te zetten, waarin geen enkel oud familielid meer aanwezig doet zijn. Deze persoon gaat dan geleidelijk aan gelijkgestemden ontmoeten, bedoelt om hun boodschap aan elkaar over te dragen. De Karmadrager werkt dan niet meer in eenzaamheid en duisternis zoals voorheen maar is samen met anderen ’n eenheid geworden, waarin alles in licht, liefde en vertrouwen gedeeld gaat worden.

Maar de Karmadrager kan ook besluiten om in de familiekring aanwezig te blijven maar voelt dan heel duidelijk aan met wie er nog ’n onderlinge band doet zijn. Met de overige familieleden is er niet veel contact meer of voelt alles heel afstandelijk. Deze Karmadrager gaat dan met de nog aanwezige familieleden heel hecht om en voelt zich volledig bij hen thuis omdat de onderlinge band versterkt is geworden en ook in licht, liefde en vertrouwen door alle betrokkenen onderbouwd wordt.

Mocht iemand het vermoeden hebben dat hij/zij wel eens een karmadrager zou kunnen zijn, weet dan dat je niet alleen uitverkoren bent en jouw lot of dat van je familie draagt, maar je kunt ook op zoek gaan, met o.a. systemisch werk en/of reincarnatie therapie,  naar dat wat je vermoed of  onbeduidend aanwezig is maar niet de vinger op kunt leggen. Er kan een moment komen dat je vrij bent van alles wat jij draagt, maar tot de familiebloedlijn doet horen. Op deze manier helpt ’n Karmadrager niet alleen zichzelf en de eigen familie op te schonen maar draagt ook bij aan een gezonde ontwikkeling en bewustzijn van zijn of haar kinderen en kleinkinderen.