Selecteer een pagina

Als je alles al hebt gedaan en het lukt je nog steeds niet.

Een opstelling geeft inzicht in iets wat stagneert. De opstelling lost niet het probleem op, maar ondersteund jou in het bewustwordingsproces, waardoor jij uiteindelijk zelf naar de oplossing beweegt. Dit is een proces wat tijd nodig kan hebben.

Voorbeelden kunnen zijn gerelateerd aan: werk, relatie, iets abstract, ziekte, jouw plek, balans, volgorde, roots, binding, verstrikking, willen afvallen, wat houdt jou tegen, niet leven overeenkomstig je verlangen, etc.

Je kunt eigenlijk overal inzicht in krijgen omdat er met energie en mensen gewerkt wordt, maar bovenal met het “wetende veld”.

Meedoen is een mooie ervaring en manier om inzicht te krijgen in iets wat gehoord of gezien mag worden.