Selecteer een pagina

Scholing in Systemisch werk 

‘Nee! Ik wil niet dat je mijn vriend bent, dan heb ik geen vader!’

                                                         Zoon 

De systemische benadering past binnen de Inclusieve theorie. Een mens is niet alleen, we maken deel uit van een bepaald systeem in een werk- of privé context. We bewegen ons bovendien in verschillende ‘systemen’: een relatie, gezin, familie, vrienden, organisatie, afdeling, team of twee collega’s die samenwerken. 

Systeemdenken is het gericht zijn op het grote geheel in plaats van je alleen richten op de delen. Het begrijpen van de delen is noodzakelijk om de interacties en de rol die ze in het geheel spelen te kunnen plaatsen. Als er geen onderlinge afhankelijkheid is, als de onderdelen werkelijk los van elkaar staan, dan is er sprake van een systeem. Als alle onderdelen van het geheel in de juiste verhouding aandacht krijgen, er mogen zijn en op hun geëigende plek staan, is het geheel in rust. 

Waar werk ik mee?

Ik werk met een combinatie uit een van de hieronder toonaangevende opstellingen ontwikkelaars. Het is heel goed mogelijk om in de praktijk deze drie methodes elkaar te laten aanvullen. Wil je dat ervaren schrijf je dan in voor een cursus opstellingen, zie eind van deze pagina

Hellinger en het verbindende veld

Het werken met systemisch (familie) opstellingen is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij heeft zijn methode ontwikkeld vanuit empirisch waargenomen fenomenen. ‘Dit is wat ik tegenkwam’, zegt hij in zijn boek De verborgen dynamiek van familiebanden. Het systemisch werken gaat over leren luisteren naar de eigen ziel, naar de beweging van de ziel en de plaats in het grote geheel (het ‘veld’).

Hellinger heeft zijn opstellingen gebaseerd, in het vertrouwen dat de bewegingen van de ziel tot orde, rust en balans leiden. 

Prof.dr.Franz Ruppert (1957) is psycholoog en docent aan de katholieke Stiftungsfachhochschule, een hogeschool,  in München en is tevens zelfstandig gevestigd en erkend als psychotherapeut.

Zijn specialisatie is het werken met mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Als grondlegger van de traumaopstellingen en ‘het opstellen van het verlangen’ ontwikkelde hij de theorie van de meergenerationele psychotraumatologie, I.O.P.T.T. identiteit oriënteerde psychotrauma theorie en therapie. 

Wilfried Nellis heeft een geheel nieuw bewustzijnsmodel ontwikkeld. Gebaseerd op de theorie van de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de daarin beschreven 7 levens- en bewustzijnsstadia, legt hij het fundament voor het levens-integratie-proces (LIP).

Waar Bert Hellinger de werking van de liefde en de ziel in alle facetten laat voelen, zet Nelles de volgende stap. In heldere en beeldende taal tekent hij een landkaart van het bewustzijn. Tegen de achtergrond van deze landkaart laat hij zien welke rol de psychotherapie in het algemeen en de familieopstellingen in het bijzonder spelen bij de spirituele ontwikkeling van ons bewustzijn. 

Nellis nodigt uit om verder te kijken dan actuele kennis, voorbij het huidige overtuigingen en ons met een open hart te verbinden met de werkelijkheid. Zodat we de nieuwe realiteit die op ons af komt kunnen aanvaarden.

Uit: Het leven kent geen weg terug.

De plaats van systemisch coachen

Systemisch coachen heeft in de eerste plaats een diagnostische, verhelderende functie: thema’s en belemmerende patronen van de cliënt worden zichtbaar en herkenbaar vanuit het systeem. Het kan een onderdeel zijn van een coachtraject. Zodra de patronen helder zijn, dient de taak die de cliënt te doen heeft zich meestal wel aan. Daar kan dan weer verder op gecoacht worden.

In de tweede plaats heeft deze manier van werken een op zichzelf staande functie, namelijk die van verdieping; zien en voelen, ervaren wat er ten diepste speelt en de taak helder te krijgen die de cliënt te doen heeft. Dit kan op zich zo verhelderend werken dat de cliënt weet wat hem te doen staat en daar verder geen coaching bij nodig heeft.

 

Een cursus opstellingen.

De cursus opstellingen, is een cursus geheel en alleen voor jezelf waarbij je een bepaald leerproces doorloopt om meer inzicht te krijgen in persoonlijke thema’s en vraagstukken, issues te verwerken en een plaats te geven.

Deze cursus ik ook geschikt voor mensen die met mensen werken. Zoals bijvoorbeeld: ouders, opvoeders, leerkrachten, trainers, mediators, groepsbegeleiders,  maatschappelijk werkenden, verzorgenden,  leidinggevenden. Die meer inzicht willen in de vaak onherkenbare invloeden die spelen vanuit de systemische achtergrond. 

In deze cursus wordt de basis aangereikt en bestaat de mogelijkheid om deze te beoefenen. De cursus kan ook gebruikt worden als een verkennende opstap om de mogelijkheden te onderzoeken welke van de drie stromingen jouw het meest aanspreekt. Van hieruit is het gemakkelijker kiezen welke opleiding u wilt gaan volgen.

Deze cursus kan zowel individueel (“Een op Een” opstellingen) alsook in een klein groepsverband worden gegeven.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 2 uur. De data en tijden in overleg.

Voorbij woorden, spreekt je bron.

Leo Lambers